17 865 41 89 17 865 44 77 zodiak@zodiakrzeszow.pl | Wtorek, 15 października 2019r.

Search for:
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy. Dotychczas obowiązująca ustawa przewidywała zniesienie obowiązku meldunkowego. Jednocześnie realizacja obowiązku meldunkowego została uproszczona. Od 1 stycznia br. będzie można zameldować się elektronicznie. Każda osoba,która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować o dowolnej godzinie bez wizyty w urzędzie. Ponadto będzie można na jednym formularzu zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót). Przekazując powyższą informację prosimy osoby, które mieszkają w Rzeszowie bez zameldowania o dopełnienie formalności związanych z zameldowaniem.

Napisz komentarz