17 865 41 89 17 865 44 77 zodiak@zodiakrzeszow.pl | Wtorek, 15 października 2019r.

Search for:

Organy zarządcze Spółdzielni

Zarząd

Prezes zarządu
Edward Słupek

Zastępcy prezesa
Bogdan Kawalec
Jacek Grochala

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wybrana na 3 letnią kadencję 2019 – 2022 ukonstytuowała się w dniu 25.04.2019

Prezydium RN

Henryk Pietrzak – przewodniczący
Aleksander Nowosad – z-ca przewodniczącego
Elżbieta Dynia – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Czapran – przewodniczący
Robert Flisak – członek
Zofia Szubert – członek

Pozostali członkowie RN

Stanisław Gładysz
Kazimierz Ostrowski
Sławomir Gołąb
Aleksander Kostecki
Krzysztof Kujda
Piotr Maślanka
Czesław Trzyna
Janusz Solarski
Zbigniew Sztaba

Skład RN zgłoszono do Krajowego Rejestru Sądowego.