17 865 41 89 17 865 44 77 zodiak@zodiakrzeszow.pl | Czwartek, 27 czerwca 2019r.

Search for:

Organy zarządcze Spółdzielni

Zarząd

Prezes zarządu
Edward Słupek

Zastępcy prezesa
Bogdan Kawalec
Jacek Grochala

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wybrana na 3 letnią kadencję 2016 – 2019 ukonstytuowała się w dniu 15.05.2016

Prezydium RN

Henryk Pietrzak – przewodniczący
Józef Magiera – z-ca przewodniczącego
Elżbieta Dynia – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Czapran – przewodniczący
Jerzy Stec – członek
Czesław Trzyna – członek

Pozostali członkowie RN

Radosław Flisak
Piotr Gładysz
Sławomir Gołąb
Aleksander Kostecki
Krzysztof Kujda
Piotr Maślanka
Stanisław Paściak
Janusz Solarski
Zbigniew Sztaba

Skład RN zgłoszono do Krajowego Rejestru Sądowego.