17 865 41 89 17 865 44 77 zodiak@zodiakrzeszow.pl | Wtorek, 15 października 2019r.

Search for:
Category

Realizowane projekty

Category
tablica-realizowany-projekt-ue
Realizacja i promocja projektu: Dokumenty związane z Konkursem ofert o wartości zamówienia poniżej 14.000 Euro: Konkurs ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji projektu p.n." Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych" - data dodania 21.03.2013r - Pobierz Rozstrzygnięcie konkursu ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji projektu p.n." Bezpieczeństwo