Spółdzielnia ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie, ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności  i sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Niecia 13.

Wadium wynosi 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 12.30 na konto Spółdzielni w: PKO BP S.A. o/Rzeszów 83 1020 4405 0000 2102 0594 9773. Liczy się chwila wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni. 

Oferta powinna zawierać

  1. imię i nazwisko oferenta, dokładny adres i nr telefonu, 
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami przetargu i ich akceptacji bez zastrzeżeń, 
  3. zaproponowaną wartość nabycia prawa do lokalu będącego przedmiotem przetargu. 

Więcej informacji o przetargu można uzyskać pod numerem tel.: 17-86-54-713. 

Ogłoszenia

30 kwietnia 2021

Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2021r.

Zarząd Spółdzielni info…
31 marca 2021

Zmiany w opłatach w 2021 r.

Zarząd Spółdzielni info…
20 listopada 2020

Kolejne przetargi na lokale mieszkalne

Spółdzielnia ZODIAK z siedzi…
23 października 2020

Przetargi na lokale mieszkalne

Spółdzielnia ZODIAK z s…
Mieszkania na sprzedaż ZODIAK Rzeszów
logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

tel.: (17) 865-41-89
fax: (17) 865-44-77
zodiak@zodiakrzeszow.pl

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK