Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia ZODIAK z siedzibą w: 35-326 Rzeszów, Al. T. Rejtana 47.
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres siedziby: 35-326 Rzeszów, Al. T. Rejtana 47, adres e-mailowy: smlw@smlw.pl, zodiak@e-zodiak.pl , lub telefonicznie pod numerem: (17) 86-54-189.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności do realizacji celów statutowych oraz obowiązków wynikających z ustaw regulujących działalność Spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych.
 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania celu dla którego zostały zebrane oraz okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub ochrony roszczeń, nie dłużej niż jest to konieczne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne w zależności od rodzaju podejmowanych czynności prawnych.

Ogłoszenia

28 maja 2024

W dniu 31 maja 2024 Biuro Zarządu Spółdzielni Zodiak nieczynne

Korespondencję prosimy umieści…
17 maja 2024

Przetarg - Malowanie klatek schodowych

Przetarg_malowanie
29 kwietnia 2024

W dniu 2 maja 2024 Biuro Zarządu Spółdzielni Zodiak nieczynne

Telefony interwencyjne: Administracja…
Mieszkania na sprzedaż ZODIAK Rzeszów
logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

  © 2020 Spółdzielnia ZODIAK