Zarząd

Prezes zarządu
Edward Słupek

Zastępcy prezesa
Bogdan Kawalec
Jacek Grochala

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wybrana na 3 letnią kadencję 2019 – 2022 ukonstytuowała się w dniu 25.04.2019

Prezydium RN

Henryk Pietrzak – przewodniczący
Aleksander Nowosad – z-ca przewodniczącego
Elżbieta Dynia – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Czapran – przewodniczący
Robert Flisak – członek
Zofia Szubert – członek

Pozostali członkowie RN

Stanisław Gładysz
Kazimierz Ostrowski
Sławomir Gołąb
Aleksander Kostecki
Krzysztof Kujda
Piotr Maślanka
Czesław Trzyna
Janusz Solarski
Zbigniew Sztaba

Skład RN zgłoszono do Krajowego Rejestru Sądowego.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

tel.: (17) 865-41-89
fax: (17) 865-44-77
zodiak@zodiakrzeszow.pl

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2021 Spółdzielnia ZODIAK