W momencie kupna-sprzedaży nieruchomości ważne jest, aby wybrana oferta domu, mieszkania była gwarantowana po okresie załatwiania kredytu hipotecznego i podpisania właściwej umowy. Czym dokładnie jest umowa przedwstępna? Jakie elementy powinna zawierać?

Dlaczego nie zaliczkuje się mieszkań i domów?

W przypadku zadatku i zaliczki na rynku nieruchomości, warto zapamiętać, że w momencie gdy strony umówią się na zaliczkowanie nieruchomości i nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, zaliczka zostaje zwrócona bez względu na to, która ze stron nie dotrzymała warunków umowy. Gdy jednak chodzi o zadatek, kiedy kupujący zrezygnuje z podpisania umowy właściwej — umówiona kwota zostaje u sprzedawcy. Gdy rezygnuje sprzedawca, kupujący może zażądać zwrotu w podwójnej wysokości. Różnica jest zatem zasadnicza i pomyłka może nas drogo kosztować.

Na czym polega umowa przedwstępna?

W sytuacji, w której z różnych przyczyn kupujący i sprzedający nie mogą — bądź nie chcą zawrzeć umowy właściwej, ale zamierzają zrobić to w przyszłości, specjaliści zajmujący się sprzedażą mieszkań w Rzeszowie, sugerują podpisanie umowy przedwstępnej. Ważne by zawierała ona określone elementy opisane w art. 389§ 1 Kodeksu cywilnego, w przeciwnym razie dokument taki nie będzie ważny. Powinna ona zawierać tytuł, miejsce i datę jej zawarcia, a także dokładny opis przedmiotu umowy sprzedaży i prawa własności. Niezbędne jest zawarcie w niej danych osobowych obu stron, cenę nieruchomości, co jest gwarantem dla kupującego pozostawienia jej na uzgodnionym w danym momencie poziomie. Warto zamieścić w niej także dokładny termin podpisania umowy przyrzeczonej i daty przekazania nieruchomości nabywcy, zwykle jest to dzień podpisania aktu notarialnego.

Istotne jest z punktu widzenia prawa i interesów kupującego, że roszczenia przedawniają się po roku od dnia, kiedy miałaby być podpisana umowa końcowa. Celem zadbania o interesy obu stron należy zrobić też wzmiankę na temat przekazanego zadatku.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK