Tytuł projektu 

Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie

Cel główny projektu:

Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Rzeszów poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekt zlokalizowany jest na terenie miasta Rzeszów woj. podkarpackie. W ramach planowanej inwestycji modernizacji zostanie poddanych 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rzeszowie tj:

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 35, 35-326 Rzeszów
2. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 37, 35-326 Rzeszów
3. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 39, 35-326 Rzeszów
4. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 41, 35-326 Rzeszów
5. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 43, 35-326 Rzeszów
6. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. T. Rejtana 45, 35-326 Rzeszów
7. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 6, 35-329 Rzeszów
8. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 12, 35-329 Rzeszów
9. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 14, 35-329 Rzeszów
10. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 16, 35-329 Rzeszów
11. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 18, 35-329 Rzeszów
12. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 26, 35-329 Rzeszów
13. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 28, 35-329 Rzeszów
14. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Al. Krzyżanowskiego 30, 35-329 Rzeszów

Zakres planowanych działań w obrębie każdego obiektu obejmuje ocieplenie stropodachu oraz stropu piwnicy, a także wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 134 863,87 PLN

FE POIS poziom pl 1 rgb 1024x134 - Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie
logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK