Dotyczy: Zapytania ofertowego na roboty budowlane prowadzone pn.„Termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’  Znak sprawy : POIS/12/2022

Pytania oraz odpowiedzi można znaleźć w załączeniu poniżej:

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK