Ogłoszenia Spółdzielni ZODIAK z Rzeszowa

Zapraszamy do śledzenia działu ogłoszeń Spółdzielni mieszkaniowej ZODIAK z Rzeszowa. Na stronie publikujemy wszelkie informacje, które mogą interesować mieszkańców, w tym np. informacje o zmianach w opłatach za eksploatację i konserwację szlabanów, monitoringu, domofonów czy innych instalacji na dany rok. Ponadto zachęcamy Państwa także do śledzenia naszych ogłoszeń po przetargach oraz sprawozdań z Walnych Zgromadzeń członków posiadających tytuł prawny do lokalu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.