UE 1024x166 - Realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie”

W związku z realizacją projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Numer projektu: POIS.01.03.02-00-0006/17, Spółdzielnia ZODIAK informuje o planowanych pracach:

Część 1: Remont instalacji elektrycznej, modernizacja oświetlenia dla części wspólnych oraz montaż wyposażenia OZE w blokach mieszkalnych,

Część 2: Budowa indywidualnych węzłów cieplnych oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, a także wymiana grzejnikowych zaworów termostatycznych w blokach mieszkalnych,

Część 3: Docieplenie stropodachów oraz stropów nad piwnicami w blokach mieszkalnych.

Projektem objęte są budynki mieszkalne wielorodzinne o numerach: 6, 12, 14, 16, 18, 26, 28 i 30 przy Al. Krzyżanowskiego, oraz o numerach: 35, 37, 39, 41, 43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie. 

O dokładnych terminach realizacji robót w poszczególnych budynkach Spółdzielnia będzie informować na bieżąco. W sprawie szczegółów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia prosimy kontaktować się z biurem Spółdzielni (tel. 17 8521780 w.40) w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00. Zarząd Spółdzielni dopuszcza również w razie potrzeb zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego planowanej inwestycji, przy zachowaniu obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. 

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK