W związku z planowanym wyposażeniem bloków w indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne, częściową przebudową instalacji elektrycznej w obrębie piwnic oraz wyposażeniem zespołu bloków w OZE w ramach realizacji projektu pn.: „Likwidacja wymiennikowni grupowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, Spółdzielnia ZODIAK informuje o planowanych pracach:

Część 1: Wyposażenie zespołu bloków w instalacje fotowoltaiczne wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, 

Część 2: Budowa indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na potrzeby c.o. i c.w.u., a także wymiana grzejnikowych zaworów termostatycznych w blokach mieszkalnych,

Projektem objęte są budynki mieszkalne wielorodzinne o numerach: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, oraz 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie.

O dokładnych terminach realizacji robót w poszczególnych budynkach Spółdzielnia będzie informować na bieżąco. W sprawie szczegółów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia prosimy kontaktować się z biurem Spółdzielni (tel. 17 8521780 w.40) w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00. Zarząd Spółdzielni dopuszcza również w razie potrzeb zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego planowanej inwestycji, przy zachowaniu obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. 

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK