Zarząd Spółdzielni informuje, że została podjęta Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2021r.: 

§1

  1. Uchwala się opłatę na pokrycie ponoszonych kosztów z tytułu utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobach Spółdzielni:
    • eksploatacja i konserwacja -  1,99 zł/m2 pow. lokalu/m-c.
  2. Opłaty z tytułu utrzymania lokali użytkowych przekraczające stawkę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § pozostają bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie nie później niż do 30.09.2021r. z zachowaniem terminu ustawowego.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK