Zmiany w opłatach w 2020 r.

  1. Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały nr 18/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2019r. dokonuje się regulacji obowiązujących stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali, będących w zasobach własnych Spółdzielni nie więcej niż o 0,20 zł/m 2 pow.uż. /m-c z zachowaniem terminów ustawowych.
  2. Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały nr 19/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2019r. dokonuje się regulacji obowiązujących opłat na fundusz remontowy dla lokali, będących w zasobach własnych Spółdzielni nie więcej niż o 0,20 zł/m 2 pow.uż. /m-c z uwzględnieniem stanu finansowego na danej nieruchomości i planu zamierzeń remontowych z zachowaniem terminów ustawowych.
  3. Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały nr 20/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2019r. został zatwierdzony koszt obsługi instalacji TV SAT w wysokości nie większej niż 35 zł/m-c/mieszk.

Zmiany opłat uzasadnia się planowanym w roku 2020 wzrostem cen towarów, usług i dostaw oraz płacy minimalnej.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK