Zarząd Spółdzielni informuje, że została podjęta Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2021r.: 

§1

Dokonuje się regulacji obowiązujących stawek opłat na fundusz remontowy:

  1. dla lokali, będących w zasobach Spółdzielni  do wysokości 1,60 zł/m2 pow. lokalu/m-c,
  2. dla lokali w  budynkach, w których stan funduszu remontowego wykazuje znaczne zadłużenie do wysokości  2,00 zł/m2 pow. lokalu/m-c.

§2

Zobowiązuje się Zarząd do bieżącej analizy stanu zgromadzonych środków finansowych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości budynkowych z uwzględnieniem zatwierdzonego planu rzeczowego remontów oraz potrzebą wykonania znaczących robót modernizacyjno-remontowych, wynikających  z przeglądów stanu technicznego budynków oraz zgłaszanych potrzeb remontowych przez właścicieli lokali.

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie ustawowym.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK