Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały nr 15/2017 Rady Nadzorczej w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze z dniem 01.01.2018 roku dokonuje się regulacji obowiązujących stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym i lokali użytkowych nie więcej niż o 0,10 zł/m2 pow.uż./m-c.

Na podstawie Uchwał nr 16/2017 i nr 17/2017 Rady Nadzorczej ustala się opłaty za eksploatację i konserwację szlabanów i monitoringu wizyjnego z dniem 01.01.2018 roku wg. rzeczywistych kosztów poniesionych w roku poprzednim dla nieruchomości wyposażonych w te urządzenia.

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK