Ogłoszenia

W dniu 14.08.2023 Biuro Zarządu Spółdzielni Zodiak nieczynne

Telefony interwencyjne: Administracja Rejtana: 17 86 24 234Administracja Centrum: 17 85 32 739zodiak@zodiakrzeszow.pl

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 12

Dotyczy: Zapytania ofertowego na roboty budowlane prowadzone pn.„Termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’  Znak sprawy : POIS/12/2022 Pytania oraz…

Zapytanie ofertowe nr 12 na roboty budowlane prowadzone pn. „Docieplenie stropów nad piwnicami dla 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162354 Materiały do pobrania: Załącznik nr 8 do postępowania POIS/12/2023Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 11 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr. 6 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161121 Materiały do pobrania: Załącznik nr 8 do postępowania POIS/11/2023Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 10 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr. 6 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157116 Materiały do pobrania: Załącznik nr 8 do postępowania POIS/10/2023Pobierz

Cennik MPEC

Cennik MPECPobierz

Zapytanie ofertowe nr 9 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja stropodachów w 14 blokach mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/153072 Materiały do pobrania: Załącznik nr 8 do postępowania POIS/9/2023Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 8 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr. 12 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151110 Materiały do pobrania: Dopuszczenie jednostkowe PWPPobierz Przedmiar robótPobierz Projekt wykonawczyPobierz Szczegółowa specyfikacja technicznaPobierz

Zapytanie ofertowe nr 7 na roboty budowlane prowadzone pn. "Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17"

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149877 Materiały do pobrania: Rejtana 35Pobierz Rejtana-35_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 37Pobierz Rejtana-37_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 39Pobierz Rejtana-39_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 41Pobierz Rejtana-41_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 43Pobierz Rejtana-43_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 45Pobierz Rejtana-45_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz

Decyzja o warunkach zabudowy przy ul. Paderewskiego 3 w Rzeszowie

Treść decyzji o warunkach zabudowy przy ul. Paderewskiego 3 załączona jest w dokumentach zamieszczonych poniżej: Analiza urbanistycznaPobierz 20210527133933-1 20210527134015
logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2021 Spółdzielnia ZODIAK