Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr.8 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr. 12 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151110 Materiały do pobrania: Dopuszczenie jednostkowe PWPPobierz Przedmiar robótPobierz Projekt wykonawczyPobierz Szczegółowa specyfikacja technicznaPobierz

Zapytanie ofertowe nr.7 na roboty budowlane prowadzone pn. "Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17"

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149877 Materiały do pobrania: Rejtana 35Pobierz Rejtana-35_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 37Pobierz Rejtana-37_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 39Pobierz Rejtana-39_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 41Pobierz Rejtana-41_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 43Pobierz Rejtana-43_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz Rejtana 45Pobierz Rejtana-45_Jednostkowe-dopuszczenie-PWPPobierz

Walne Zgromadzenie

Zgodnie z  §14 ust. 1-3 w związku z §13 ust. 1 Statutu, Uchwałą RN Nr 3/2023 Zarząd Spółdzielni  ZODIAK w Rzeszowie zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni ZODIAK. Odbędzie się ono w…

Decyzja o warunkach zabudowy przy ul. Paderewskiego 3 w Rzeszowie

Treść decyzji o warunkach zabudowy przy ul. Paderewskiego 3 załączona jest w dokumentach zamieszczonych poniżej: Analiza urbanistycznaPobierz 20210527133933-1 20210527134015

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie, ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,28m2 nr 76 w budynku położonym przy ul. Jabłońskiego 7. Zasady i warunki przetargu oraz szczegółowe…

Zmiana stawek opłat we wrześniu

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 20 września 2022r. podjęła Uchwałę Nr 15/2022 w sprawie zmiany stawek opłat na legalizację wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach Spółdzielni. Więcej informacji zawarte jest w…

Zapytanie ofertowe nr 6 na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr 6 i nr 12 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’

Zapytanie ofertowe można zobaczyć tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117827 Materiały do pobrania: Krzyżanowskiego 6Pobierz Krzyżanowskiego 12Pobierz

Zmiana stawek opłat

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28 czerwca 2022r  podjęła Uchwałę Nr 11/2022 w sprawie zmiany obowiązujących opłat eksploatacyjnych i Uchwałę Nr 12/2022 w sprawie zmiany stawek opłat na fundusz remontowy dla lokali…

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr. 5

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr.5 na roboty budowlaneprowadzonego  pn.„Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17’’  Znak sprawy : POIS/5/2022 Pytania oraz…

Zapytanie ofertowe „Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lenartowicza 19 w Rzeszowie”

Szczegóły oraz formularze z załączeniu poniżej: Projekt Wykonawczy - Lenartowicza 19 CWUPobierz Zapytanie ofertowe - Lenartowicza 19 CWUPobierz Załączniki 1-6Pobierz Załącznik 7 - Wzór umowyPobierz
logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2021 Spółdzielnia ZODIAK