UE 1024x166 - Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na  „Nadzór inwestorski w ramach realizacji inwestycji - Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al.  Krzyżanowskiego w Rzeszowie”   
znak sprawy POIS/2/2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach , Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym . Numer projektu: POIS.01.03.02-00-0006/17.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe (PDF)
- Wyciąg z dokumentacji technicznej(rar)

logo_ZODIAK

Budujemy dla pokoleń.

Kontakt

al. Tadeusza Rejtana 47, 35-326 Rzeszów

Formularz kontaktowy

    © 2020 Spółdzielnia ZODIAK